Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Sooneutraalne abielu ei anna kellelegi "hingamist", vaid kinnistab soovijad nende koormatesse ja vaevadesse.

2. Valitsus asetatakse Jumala asemele, sest annab samasoolistele paaridele õiguse, mis kuulub Jumala käsu järgi vaid mehele ja naisele.

3. Sooneutraalne abielu suurendab konflikti konservatiivide ja võimuliberaalide vahel ning annab isekatele inimestele õiguse ja vabaduse konservatiive represseerida, kiusata, mõnitada, halvustada ja laimata.

Article analysis:

Antud artikkel "KOLUMN ⟩ Malle Pärn: "sooneutraalne abielu" suurendab konflikti konservatiivide ja võimuliberaalide vahel" Objektiivi veebilehel on selgelt konservatiivse maailmavaate esindaja seisukoht sooneutraalse abielu teemal. Artikkel sisaldab mitmeid eelarvamusi, mis on ilmsiks tulnud autor Malle Pärna sõnastuses. Näiteks kasutab ta väljendit "võltsliberaalid", mis näitab tema negatiivset suhtumist liberaalsesse maailmavaatesse.

Artiklis esitatud väited ei ole toetatud tõenditega ning puuduvad ka vastuargumendid. Autor kasutab religioosseid argumente, et rõhutada oma seisukohta sooneutraalse abielu vastu ning seostab seda Jeesuse kutsega vaevatutele ja koormatutele. Samuti süüdistab ta valitsust Jumala asemel otsuste tegemises ning annab mõista, et sooneutraalne abielu on LGBT aktivistide kättemaksuhimuline plaan.

Artikkel ei ole erapooletu ning ei esitle mõlema poole seisukohti võrdselt. Autor keskendub peamiselt konservatiivsetele vaadetele ning ignoreerib täielikult LGBT kogukonna argumente ja seisukohti. Samuti ei ole artiklis mainitud võimalikke riske, mis võivad kaasneda sooneutraalse abielu vastuvõtmisega.

Kokkuvõttes võib öelda, et antud artikkel on selgelt konservatiivse maailmavaate esindaja seisukoht ning sisaldab mitmeid eelarvamusi ja toetamata väiteid. Artikkel ei ole erapooletu ning ei esitle mõlema poole seisukohti võrdselt.