Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
May be slightly imbalanced

Article summary:

1. Institut moderní výživy nabízí celodenní kurzy a online webináře o výživě s možností záznamu a certifikací.

2. Nově jsou k dispozici livestream webináře zaměřené na výživu dětí a matek.

3. Institut také pořádá konference o výživě, které jsou dostupné jako záznamy.

Article analysis:

Tento článek prezentuje nabídku kurzů a webinářů o výživě, které pořádá Institut moderní výživy. Nabídka zahrnuje celodenní kurzy v Praze a Brně, on-line webináře a nové livestream webináře zaměřené na téma výživy dětí a matek. Článek také nabízí možnost zakoupení záznamů předchozích webinářů a konference.

Přestože článek poskytuje užitečné informace o nabídce kurzů a webinářů, mohou se vyskytnout některé potenciální předsudky. Například článek může být vnímán jako propagační obsah pro Institut moderní výživy, což může vést k nedostatečnému zohlednění protiargumentů nebo rizik spojených s určitými dietami nebo stravovacími návyky.

Dalším možným předsudkem je jednostranné zpravodajství, protože článek se zaměřuje pouze na nabídku kurzů a webinářů od jednoho poskytovatele. To může vést k chybějícím bodům úvahy nebo neprozkoumaným protiargumentům.

Zdrojem dalších předsudků může být nepodložená tvrzení, která se v článku objevují. Například tvrzení, že výživa v prvních dnech a měsících života může velmi ovlivnit náš dospělý život, nebo že téma výživy dětí je extrémně důležité, by mohla vyvolat otázky ohledně dostupnosti relevantních důkazů.

Celkově lze říci, že tento článek poskytuje užitečné informace o nabídce kurzů a webinářů o výživě od Institutu moderní výživy. Nicméně, zohlednění možných předsudků a nedostatků ve zpravodajství by mohlo vést k lepšímu porozumění tématu a jeho kontextu.