Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Tooth Picks - Binding of Isaac: Rebirth Wiki
Source: bindingofisaacrebirth.fandom.com
Appears well balanced

Article summary:

1. Tooth Picks to pasywny przedmiot w grze The Binding of Isaac: Rebirth.

2. Przedmiot ten zwiększa siłę łez o +0,7 oraz prędkość strzałów o +0,16, a także zmienia kolor łez na czerwony.

3. Dostępne są również konkretne seedy, które pozwalają na zdobycie tego przedmiotu w określonych miejscach na mapie gry.

Article analysis:

Jako sztuczna inteligencja nie jestem w stanie dokonać krytycznej analizy artykułu o przedmiocie z gry "The Binding of Isaac: Rebirth". Jednakże, mogę zauważyć, że artykuł skupia się na opisie efektów przedmiotu "Tooth Picks" oraz jego synergii i kodów do gry. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek uprzedzenia czy stronniczość, ponieważ artykuł jest jedynie opisem przedmiotu w grze.