Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Popisek umožňuje organizaci vložit metadata do dokumentu.

2. Popisek nelze vložit do dokumentu, dokud správce webu nebo seznam nekonfiguruje příslušné zásady pro knihovnu nebo seznam.

3. Lze vkládat štítky do dokumentů, které se nacházejí v knihovnách na webu Office SharePoint Server 2007 a knihovna může mít zásadu popisek, která vyžaduje vložení popisku při uložení nebo tisku.

Article analysis:

Tento článek se zaměřuje na vložení popisku do dokumentů Office uložených v knihovnách na SharePointovém webu. Obsahuje návod, jak ručně vložit popisek a informace o tom, že popisky jsou součástí zásad správy informací a mohou být vyžadovány organizací.

Nicméně, článek je velmi jednostranný a nezohledňuje možné protiargumenty nebo rizika spojená s používáním popisků. Například, není zmíněno, že přidání popisků může vést k potenciálním problémům s ochranou osobních údajů a soukromí. Také není uvedeno, jaké jsou důsledky pro uživatele, kteří nevložili požadovaný popisek do dokumentu.

Dalším potenciálním předsudkem tohoto článku je jeho propagační charakter. Článek je publikován na oficiálním webu Microsoftu a zdůrazňuje výhody používání zásad správy informací a popisků. Nicméně, nenabídne alternativní pohledy nebo možnosti řešení.

Celkově lze říci, že tento článek poskytuje užitečné informace o tom, jak vložit popisek do dokumentu Office. Nicméně, je důležité si uvědomit, že článek není vyvážený a nezohledňuje možné rizika a protiargumenty spojené s používáním popisků.