Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Fyzioterapeut Pavel Kolář, který měl své Centrum pohybové medicíny v budově na pražském Chodově vlastněné firmou Imoba ovládanou Andrejem Babišem, se odstěhoval a poprvé otevřeně osvětlil své důvody.

2. Kolář se neztotožňuje s politikou, kterou Andrej Babiš předvádí v roli šéfa hnutí ANO a kritizuje jeho prezidentskou kampaň, ve které se prezentuje jako krizový manažer.

3. Podle Koláře je Babiš více obchodník než manažer a umí velmi dobře nastavit sentimentální stránku byznysu, což používá i ve svém politickém působení.

Article analysis:

Tento článek se zaměřuje na vztah fyzioterapeuta Pavla Koláře a Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO a majitele firmy Imoba, která vlastní budovu, kde mělo Centrum pohybové medicíny své sídlo. Článek obsahuje několik problematických prvků.

Začněme tím, že autor článku neuvádí žádné důkazy pro tvrzení Pavla Koláře o Andreji Babišovi. Pavel Kolář tvrdí, že Babiš je více obchodník než manažer a že jeho politika atakuje nižší pudy lidí. Tyto tvrzení jsou velmi vážná a mohou poškodit pověst Andreje Babiše. Autor by měl poskytnout důkazy pro tyto tvrzení nebo alespoň prezentovat protiargumenty.

Dalším problémem je jednostrannost článku. Autor se soustředí pouze na názory Pavla Koláře a neposkytuje prostor pro prezentaci druhé strany. Například by bylo zajímavé slyšet názor zástupců firmy Imoba na ukončení nájemní smlouvy s Centrem pohybové medicíny.

Článek také obsahuje nepodložené tvrzení o tom, že Babišova politika není postavena na žádném ideovém základu. Toto tvrzení je velmi subjektivní a autor by měl poskytnout důkazy pro toto tvrzení.

Autor také nezmiňuje možnou zaujatost Pavla Koláře vůči Andreji Babišovi kvůli jejich osobnímu vztahu a rodinným vazbám. Je možné, že tato zaujatost ovlivnila názory Pavla Koláře na Andreje Babiše.

Celkově lze říci, že tento článek trpí nedostatkem vyváženosti a neposkytuje dostatečné důkazy pro učiněná tvrzení. Autor by měl být opatrný při prezentaci subjektivních názorů bez dostatečného podkladu a měl by se snažit prezentovat obě strany stejným způsobem.