Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Conversion exits sú artefaktom sveta SAPGUI a v kontexte OData služieb môžu spôsobovať rôzne problémy, ako napríklad porušenie typov dát alebo komplikované podmienky filtrovania.

2. V S/4HANA existuje prísny check, ktorý bráni publikovaniu služby s použitím niektorých conversion exits, aby sa predišlo nezisteným problémom.

3. Riešením je odstránenie zbytočných conversion exits, povolenie určitých centrálnych exitov a pridanie poľa s konvertovanou hodnotou do datového modelu pre potreby vyhľadávania alebo analýzy dát. Validácie by mali byť vykonávané na aplikačnej úrovni.

Article analysis:

Tento článok sa zaoberá problémom s konverznými exitmi v kontexte OData služieb a RAP (RESTful Application Programming Model) v S/4HANA. Autor vysvetľuje, prečo väčšina konverzných exitov nie je povolená v kontexte OData služieb a uvádza rôzne technické a funkčné problémy, ktoré môžu spôsobiť.

Autor tiež navrhuje riešenia pre tieto problémy, ako napríklad povolenie určitých konverzných exitov, odstránenie zbytočných konverzných exitov alebo modelovanie polí s prevodom hodnôt na externú reprezentáciu. Článok obsahuje aj upozornenie na to, že niektoré riešenia môžu byť náročnejšie a vyžadovať viac úsilia.

Celkovo je článok dobre napísaný a poskytuje užitočné informácie pre tých, ktorí pracujú s OData službami a RAP v S/4HANA. Avšak autor sa zdá byť jednostranný vo svojom prístupe k problematike a neuvádza dostatočne protiargumenty alebo možné alternatívne riešenia. Taktiež sa zdá byť zaujatý vo svojom odporúčaní odstránenia konverzných exitov pre validáciu vstupov bez dostatočného zdôvodnenia.

Je dôležité mať na pamäti, že článok je publikovaný na oficiálnom blogu SAP, takže môže obsahovať propagandistický obsah alebo zaujatosť voči iným technológiám alebo riešeniam. Preto by bolo vhodné skontrolovať si informácie uvedené v článku aj inde a porovnať ich s inými zdrojmi predtým, ako sa rozhodnete použiť odporúčania uvedené v tomto článku.