Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Druhý díl PickAI se zaměřuje na obrázek z Midjourney, rozdíly ve výstupech ChatGPT a nejzajímavější události ze světa AI.

2. Mezi zajímavosti patří například rozhovor o umělé inteligenci vs. autorské právo, vznik nového jazykového modelu StableLM od Stability AI nebo sloučení skupin Google Brain a DeepMind společnosti Alphabet.

3. Článek také přináší tipy na další zajímavé odkazy, jako je stream Kreativních Kreatur s Petrou Dolejšovou nebo ukázky generovaných obrázků a videí pomocí textových zadání.

Article analysis:

Tento článek se zaměřuje na různé události a novinky v oblasti umělé inteligence. Obsahuje mnoho odkazů na zdroje, které podporují informace uvedené v textu. Nicméně, článek má několik nedostatků.

Za prvé, článek je velmi subjektivní a jednostranný. Autor se zaměřuje pouze na pozitivní stránky AI a nezmiňuje možná rizika spojená s touto technologií. Například, autor by mohl diskutovat o etických otázkách týkajících se využívání AI v oblasti práva a autorských práv.

Za druhé, některé informace jsou nepodložené nebo chybějící důkazy. Například, autor tvrdí, že Microsoft pracuje na vlastním AI čipu s kódovým názvem Athena, ale není uveden žádný zdroj pro tuto informaci.

Za třetí, článek obsahuje propagační obsah pro Midjourney bez dostatečného vyvážení jinými službami nebo nástroji. To může vést k předsudkům proti ostatním službám.

Celkově lze říci, že tento článek poskytuje zajímavé informace o novinkách v oblasti AI, ale má několik nedostatků, jako je jednostrannost, nepodložená tvrzení a propagační obsah. Autor by mohl zlepšit svůj přístup tím, že poskytne více vyváženého zpravodajství a diskutuje o možných rizicích spojených s využíváním AI.