Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Artikkelen "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency" presenterer en teori om hvordan ungdommer kan rettferdiggjøre og forklare sin delinquent atferd ved å bruke ulike teknikker for nøytralisering av moralske normer.

2. Teorien inneholder fem hovedteknikker som ungdommer kan bruke for å nøytralisere sine handlinger, inkludert benektelse av ansvar, fordømmelse av offeret, appell til høyere lojaliteter, appell til autoritet og rasjonalisering.

3. Artikkelen argumenterer for at denne teorien kan bidra til å forstå hvorfor noen ungdommer velger å engasjere seg i delinquent atferd og hvordan samfunnet kan jobbe med å forebygge slik atferd ved å adressere de underliggende faktorene som fører til bruk av teknikker for nøytralisering.

Article analysis:

Beklager, men det er ingen artikkeltekst som følger med artikkeltittelen "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency on JSTOR". Vennligst gi oss mer informasjon eller en lenke til artikkelen du ønsker at vi skal analysere.