Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. StrobStav staví na kvalitě a nabízí osobní přístup, kvalitní řemeslnou práci a důraz na výsledek a spokojenost zákazníka.

2. Firma se specializuje na monolitické konstrukce, fasády a zateplovací systémy, rekonstrukce staveb a výstavbu komerčních prostor.

3. StrobStav používá certifikované materiály a moderní postupy a poskytuje nadstandardní záruku na všechny práce.

Article analysis:

Celkově lze říci, že článek je velmi propagandistický a jednostranný. Autor se snaží prezentovat svou firmu jako dokonalou a bezchybnou, aniž by zohlednil možná rizika nebo protiargumenty.

V prvním odstavci autor tvrdí, že jsou schopni zrealizovat zakázku "do A do Z" a že osobní přístup, kvalitní řemeslná práce a důraz na výsledek jsou u nich samozřejmostí. Nicméně není uvedeno žádné konkrétní důkazy nebo reference na to, že tato tvrzení jsou pravdivá.

V druhém odstavci autor hovoří o svém týmu monolitářů a používání systémového variabilního bednění. Opět chybí jakékoli důkazy o tom, že jejich práce je skutečně efektivní a kvalitní.

Třetí odstavec se zabývá zateplováním fasád domů. Autor tvrdí, že standardy ve kterých byly stavěny budovy v minulosti již nevyhovují dnešní legislativě a ceny energie stoupají. Toto tvrzení může být pravdivé, ale opět chybí jakékoli konkrétní důkazy nebo reference.

V čtvrtém odstavci autor hovoří o rekonstrukci staveb a prodloužení jejich životnosti. Nicméně není uvedeno, jaké konkrétní závady mohou být při rekonstrukci řešeny a jakým způsobem.

Poslední odstavec se zabývá výstavbou komerčních prostor. Autor tvrdí, že jsou schopni vystavět apartmány, hotely nebo sportovní prostory, ale opět chybí jakékoli důkazy nebo reference na to, že jsou skutečně schopni takové projekty úspěšně dokončit.

Celkově lze tedy říci, že článek je plný nepodložených tvrzení a propagandy. Autor se snaží prezentovat svou firmu jako dokonalou a bezchybnou, aniž by zohlednil možné rizika nebo protiargumenty. Chybí mu konkrétní důkazy a reference na to, že jeho firma skutečně poskytuje kvalitní služby.