Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Oszuści podszywają się pod policjantów i wysyłają e-maile, w których straszą postępowaniami sądowymi i domagają się kontaktu oraz wyłudzają dane i płatności od osób.

2. Wiadomości te używają logotypów i nazwisk osób związanych z policją, ale proponują kontakty na adresy spoza domeny policyjnej i są napisane językiem dalekim od poprawnej polszczyzny.

3. Nie należy mylić tych scamerskich wiadomości z prawdziwym e-mailem od policji, który jest rozsyłany przez krakowskich policjantów z Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Article analysis:

Artykuł na stronie Niebezpiecznik.pl ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod policjantów i wyłudzającymi dane oraz płatności od osób, które uwierzyły w autentyczność wiadomości. Autorzy artykułu prezentują kilka przykładów takich e-maili i zalecają ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, którzy domagają się informacji osobistych lub finansowych.

Jednakże, artykuł może być uważany za stronniczy, ponieważ skupia się tylko na zagrożeniach związanych z oszustami podszywającymi się pod policję, a nie porusza innych sposobów wyłudzeń danych i pieniędzy. Ponadto, autorzy nie przedstawiają dowodów na swoje twierdzenia o wzroście liczby ataków tego typu w ostatnich dniach. Artykuł zawiera również treści promocyjne dotyczące aplikacji mobilnej CyberAlerty oraz newslettera CyberAlerty.

Ponadto, artykuł może być krytykowany za brak uwagi na potencjalne uprzedzenia czy źródła tych oszustw. Nie jest jasne, dlaczego oszuści decydują się na podszywanie się pod policję i jakie są ich motywacje. Artykuł również nie bada kontrargumentów lub możliwych zagrożeń dla osób, które już padły ofiarą takiego oszustwa.

W sumie, artykuł na Niebezpiecznik.pl ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod policję i zachęca do ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Jednakże, może być krytykowany za stronniczość oraz brak uwagi na potencjalne uprzedzenia czy źródła tych oszustw.