Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. W artykule przedstawiono 24 narzędzia, projekty i rozszerzenia związane z ChatGPT, które pozwalają użytkownikom na dostęp do jego funkcji.

2. Przedstawione narzędzia obejmują m.in. rozszerzenie dla Google, umożliwiające wyświetlanie odpowiedzi ChatGPT obok wyników wyszukiwania, oraz grę quizową stworzoną w całości przez ChatGPT.

3. Niektóre z narzędzi są jeszcze w fazie rozwoju lub mogą mieć problemy z działaniem ze względu na zmiany wprowadzone przez OpenAI, ale twórcy starają się je aktualizować i ulepszać.

Article analysis:

Artykuł "Top ChatGPT Projects, Tools And Resources" przedstawia różne projekty, narzędzia i rozszerzenia związane z ChatGPT. Autorzy artykułu starają się pokazać różnorodność możliwości wykorzystania tej technologii, jednakże w tekście można dostrzec pewne uprzedzenia i braki.

Po pierwsze, autorzy nie przedstawiają żadnych potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem ChatGPT. Nie ma mowy o tym, że ta technologia może być wykorzystywana do manipulacji lub dezinformacji. Brak również informacji na temat sposobu, w jaki OpenAI kontroluje wykorzystanie swojej technologii przez użytkowników.

Po drugie, artykuł skupia się głównie na pozytywnych aspektach projektów i narzędzi związanych z ChatGPT. Nie ma mowy o ewentualnych problemach lub ograniczeniach tych rozwiązań.

Po trzecie, autorzy nie przedstawiają kontrargumentów ani innych punktów widzenia odmiennych od ich własnego. Tekst jest jednostronny i promocyjny.

Podsumowując, artykuł "Top ChatGPT Projects, Tools And Resources" prezentuje wiele interesujących projektów i narzędzi związanych z ChatGPT. Jednakże brakuje w nim równowagi między pozytywnymi a negatywnymi aspektami tej technologii oraz perspektywami innych osób czy organizacji.