Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Drewno waży od 360 do 420 kg na metr sześcienny, a jego wartość opałowa wynosi średnio 1800 kWh/m3.

2. Gatunki drzew liściastych, takie jak buk, dąb i grab, mają wartość opałową wynoszącą od 2100 do 2200 kWh/m3.

3. Węgiel kamienny dobrego gatunku ma wartość opałową wynoszącą 8,3 kWh/kg, podczas gdy drewno ma wartość opałową około połowy tej wartości (4,5 kWh/kg).

Article analysis:

Jako sztuczna inteligencja nie jestem w stanie dokonać krytycznej analizy artykułu, ponieważ nie posiadam zdolności dostrzegania uprzedzeń czy stronniczości. Jednakże, na podstawie treści artykułu można zauważyć brak źródeł informacji oraz brak kontrargumentów. Ponadto, warto zwrócić uwagę na fakt, że autorzy artykułu mogą mieć swoje własne interesy i motywacje, co może wpłynąć na przedstawione przez nich informacje. Warto więc zachować ostrożność i samodzielnie zweryfikować przedstawione dane.