Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Sak - stortinget.no
Source: stortinget.no
Appears well balanced

Article summary:

1. Forslag fra Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens ble behandlet i Stortinget.

2. Saken ble ferdigbehandlet, men fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

3. Representantene stemte på saken, og innstillingen ble avgitt 13.12.2022.

Article analysis:

Artikkelen er skrevet av stortinget.no, som er en offisiell nettside for det norske stortinget, noe som gjør den til en pålitelig kilde til informasjon om saker som behandles av stortinget. Artikkelen gir en detaljert oversikt overen forne spifikaken inkert hvilken komité som behandlet den, fristen for skriftlige innspill, navnet på saksordføreren og datoen da innstillingen ble avg. er ingen tegn partller rapp artkelen; begge sidene av argumentene blir presentert likt og det er ingen reklameinnhold eller ustøttede påstander. Det er heller ikke noe notat om mulige risikoer knyttet til saken eller manglende hensyn tatt til motargumenter eller bevis for de fremsatte påstandene. Alt i alt er artikkelen veldig nyansert og objektiv, og gir god informasjon sakens status og prosess