Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
ChatGPT
Source: chat.openai.com
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. ChatGPT, tarayıcı geçmişi kapalı olduğunda kullanıcıların sohbet geçmişini kaydetmeyen bir özelliktir.

2. Bu ayar, tarayıcılar veya cihazlar arasında senkronize edilmez ve 30 günden daha uzun süre saklanmaz.

3. ChatGPT'nin modellerini eğitmek için kullanılan yeni sohbetler, tarayıcı geçmişi kapalı olduğunda kaydedilmez veya kullanılmaz.

Ana noktalar:

1. Tarayıcı geçmişi kapalı olduğunda ChatGPT, sohbet geçmişini kaydetmez.

2. Geçmiş bilgileri 30 günden daha uzun süre saklanmaz ve farklı tarayıcılarda veya cihazlarda senkronize edilmez.

3. Yeni sohbetler, model eğitimi için kullanılmak üzere kaydedilmez veya kullanılmaz.

Article analysis:

Bu makale, OpenAI'nin ChatGPT hizmetiyle ilgili bir konuyu ele alıyor gibi görünse de, aslında çok kısa ve yetersiz bir içeriğe sahiptir. Makalenin başlığı "ChatGPT" olsa da, metinde bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır. Bunun yerine, tarayıcı geçmişinin nasıl etkinleştirileceği veya devre dışı bırakılacağı hakkında genel bir açıklama sunulmuştur.

Makalenin kaynağı olarak verilen link, OpenAI'nin resmi yardım merkezine yönlendirmektedir. Ancak bu linkte de ChatGPT ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durumda, makalenin kaynakları ve desteklediği iddialar belirsizdir.

Makaledeki en büyük eksikliklerden biri, ChatGPT hakkında hiçbir bilgi sunulmamasıdır. Okuyucuların ChatGPT'nin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olacak hiçbir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, makaledeki iddiaların doğruluğunu veya yanlışlığını değerlendirmek zordur.

Ayrıca, makalede potansiyel önyargılar veya taraflılık belirtilmemiştir. Ancak, OpenAI'nin ticari bir şirket olduğu ve bu nedenle kendi ürünlerini tanıtmak veya olumlu bir imaj yaratmak amacıyla yazılmış olabileceği düşünülebilir.

Makaledeki bilgilerin eksikliği, desteklenmeyen iddiaların varlığına işaret eder. Makalede belirtilen "geçmişin 30 günden daha uzun süre saklanmayacağı" iddiası gibi bazı ifadeler, kanıtlanmamış veya desteklenmemiştir. Bu tür iddiaların kaynakları veya kanıtları sunulmadığı için, okuyucuların bunlara güvenmesi zordur.

Ayrıca, makalede dikkate alınmayan noktalar da bulunmaktadır. Örneğin, ChatGPT'nin kullanıcı verilerini nasıl işlediği veya gizlilik politikası hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu tür önemli konuların göz ardı edilmesi, makalenin eksik ve yetersiz olduğunu göstermektedir.

Makalede ileri sürülen iddialar için eksik kanıtlar sunulmamıştır. Örneğin, ChatGPT'nin eğitiminde kullanıcı sohbet geçmişinin ne kadarının kullanıldığı veya bu verilerin nasıl anonimleştirildiği gibi konulara değinilmemiştir. Bu nedenle, makalenin sunduğu iddiaların doğruluğunu veya geçerliliğini değerlendirmek zordur.

Makalede keşfedilmemiş karşı argümanlar veya farklı bakış açıları sunulmamıştır. Bu da makalenin tek taraflı bir raporlama olduğunu göstermektedir. ChatGPT'nin potansiyel riskleri veya eleştirileri hakkında herhangi bir bilgi verilmemesi, okuyucuların tam bir resim oluşturmasını engeller.

Sonuç olarak, yukarıdaki makale çok kısa ve yetersiz bir içeriğe sahiptir. ChatGPT hakkında herhangi bir bilgi sunulmaması, kaynakların belirsizliği ve desteklenmeyen iddiaların varlığı gibi faktörler, makalenin güvenilirliğini sorgulatmaktadır. Ayrıca, makaledeki eksiklikler ve tek taraflılık, okuyuculara tam bir resim sunma konusunda başarısız olduğunu göstermektedir.