Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. PiS boi się rozliczenia za ośmioletnie rządy, ponieważ musieliby odpowiedzieć karnie za interesy z handlarzem bronią, wyprowadzanie publicznych pieniędzy do prywatnych fundacji i uwłaszczanie się na spółkach skarbu państwa.

2. Platforma Obywatelska jest partią, która może wygrać te wybory i ma największą odpowiedzialność za to.

3. Wyborcy są coraz bardziej świadomi tego, co dzieje się podczas rządów PiS i pytają o to, dlaczego nie mogą kupić polskiego, taniego węgla czy dlaczego paliwo jest tak drogie.

Article analysis:

Artykuł prezentuje punkt widzenia dwóch polityków opozycji - Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego - na temat obaw PiS przed rozliczeniem ich ośmiu lat rządów oraz szanse Platformy Obywatelskiej na wygranie najbliższych wyborów. Artykuł jest jednostronny i stronniczy, ponieważ nie przedstawia punktu widzenia strony rządowej ani innych partii politycznych. Nie ma też żadnego dowodu na poparcie twierdzeń przedstawionych przez posłów opozycji ani żadnego badania potwierdzonego przez trzeci podmiot. Artykuł nie ujawnia też możliwych zagrożeń lub negatywnych skutków ewentualnej wygranej Koalicji Obywatelskiej.