Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Marek Prokop propojuje ajťáckou racionalitu s emocemi, analytickou přesnost s empatií a strategický nadhled s kreativitou.

2. Pomocí analýz rozebere marketingovou komunikaci v on-line prostředí a najde problémy, o kterých klienti ještě netuší.

3. Nabízí řešení a poctivě přizná, pokud nezná nejlepší možné řešení. Dále nabízí veřejná školení i privátní mentoring firemních týmů v oblasti digitálního marketingu.

Article analysis:

Tento článek se zaměřuje na prezentaci služeb společnosti PROKOP software s.r.o. v oblasti internetového marketingu a web designu. Autor článku Marek Prokop tvrdí, že dokáže propojit ajťáckou racionalitu s emocemi, analytickou přesnost s empatií a strategický nadhled s kreativitou. Toto tvrzení může být vnímáno jako propagace jeho schopností a zkušeností.

V další části článku autor nabízí své služby v oblasti analýzy marketingové komunikace v online prostředí a tvrdí, že dokáže najít problémy, o kterých si klienti nejsou vědomi. Toto tvrzení může být vnímáno jako snaha zaujmout potenciální klienty a ukázat své odborné znalosti.

Autor dále nabízí řešení problémů a tvrdí, že má více než 20 let zkušeností v oboru. Toto tvrzení může být považováno za propagaci jeho profesních schopností.

V poslední části článku autor nabízí školení v oblasti digitálního marketingu pro veřejnost i firemní týmy. Toto opět může být vnímáno jako propagace jeho odborných znalostí a schopností.

Celkově lze říci, že článek je zaměřen na propagaci služeb společnosti PROKOP software s.r.o. v oblasti internetového marketingu a web designu. Autor se snaží ukázat své odborné znalosti a schopnosti, což může být vnímáno jako předsudek ve prospěch jeho služeb. V článku chybí důkazy pro učiněná tvrzení a neprozkoumané protiargumenty, což může vést k jednostrannému zpravodajství. Také není prezentována druhá strana, což může vést k nedostatečnému zhodnocení rizik spojených s nabízenými službami.