Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Zaliczenie 2024-01-23: Przegląd próby
Source: ekursy.put.poznan.pl
May be slightly imbalanced

Article summary:

1. Artykuł dotyczył przeglądu próby zaliczeniowej, która odbyła się 23 stycznia 2024 roku.

2. Próba składała się z 33 pytań z zakresu układów elektrycznych i teorii obwodów.

3. W artykule przedstawiono wyniki punktacji oraz ocenę zdobytej przez autora liczby punktów.

Article analysis:

Niestety, nie jestem w stanie dostarczyć szczegółowej krytycznej analizy powyższego artykułu, ponieważ tekst zawiera jedynie fragmenty pytań i odpowiedzi z jakiegoś testu lub quizu. Brakuje pełnego kontekstu i treści artykułu, które byłyby potrzebne do przeprowadzenia takiej analizy. Proszę dostarczyć pełny tekst artykułu, aby umożliwić dokładniejszą ocenę.