Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Przedsiębiorcy są załamani poziomem kampanii wyborczej i czują się spychani na boczny tor.

2. Liczba upadających firm w pierwszym półroczu tego roku wzrosła o 48% w porównaniu do drugiego półrocza 2022 r.

3. Przedsiębiorcy skarżą się na ciągłe nękanie, wysokie koszty i brak dialogu z politykami, którzy nie liczą się z ich opinią.

Article analysis:

Artykuł "Mają nas za maszynki do zarabiania pieniędzy" opisuje frustrację przedsiębiorców związanych z poziomem debaty wyborczej i brakiem merytorycznych strategii gospodarczych. Autorzy artykułu przedstawiają kilka przypadków przedsiębiorców, którzy czują się spychani na boczny tor i wprowadzani w błąd przez polityków.

Jednakże, artykuł ma kilka potencjalnych uprzedzeń i niepopartych twierdzeń. Po pierwsze, autorzy nie dostarczają żadnych kontrargumentów ani punktów do rozważenia, które mogłyby rzucić światło na inne perspektywy. Artykuł skupia się tylko na negatywnych aspektach sytuacji przedsiębiorców, co sugeruje stronniczość.

Ponadto, artykuł zawiera wiele doniesień opartych na jednostronnych relacjach przedsiębiorców. Przedstawione historie są subiektywne i nie zostały zweryfikowane przez innych źródeł. Brakuje również dowodów na twierdzenia dotyczące niewłaściwego traktowania przez państwo czy kontrolerów skarbowych.

Dodatkowo, artykuł zawiera treści promocyjne dotyczące Unii Polskich Przedsiębiorców oraz firmy produkującej materiały budowlane Atlas. Wzmianki o tych organizacjach mogą sugerować stronniczość i ukierunkowanie artykułu na promocję ich interesów.

Wreszcie, artykuł nie uwzględnia możliwych zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa wynikających z braku regulacji i kontroli nad działalnością przedsiębiorców. Nie ma wzmianek o potrzebie równowagi między interesami przedsiębiorców a ochroną konsumentów czy pracowników.

Podsumowując, artykuł "Mają nas za maszynki do zarabiania pieniędzy" zawiera wiele potencjalnych uprzedzeń, jednostronnych doniesień i niepopartych twierdzeń. Brakuje kontrargumentów, dowodów i analizy innych perspektyw. Artykuł może być stronniczy i promocyjny wobec określonych organizacji.